HAKKIMIZDA

TOSB bünyesinde 2019 yılı Ağustos ayında kurulan TOSB İnovasyon Merkezi’nin hedefi, global bazda sektördeki dönüşüme ayak uydurmak, aktif ve lider bir oyuncu olmak amacıyla bir ekosistem oluşturmaktır. Bu hedefi de 4 ana kulvar üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyoruz.


  • Startup & Sanayi İşbirliği
  • Üniversite & Sanayi İşbirliği
  • Yurtdışı İşbirlikleri
  • Merkezi Hizmetler
     

Bu başlıklardan bahsedecek olursak;


Startup & Sanayi İşbirliği


Özellikle yetişmiş, belirli aşamaları geçmiş girişimlerin sektör firmalarıyla bir araya gelmesini koordine ediyor, işbirlikleri çıkarmaya çalışıyoruz. Örneğin her hafta, başarılı girişimcilerin çozümünü sanayi firma yöneticilerine, her iki ayda bir düzenlediğimiz dijital dönüşüm sergilerinde ürünlerini sergilemelerine kadar… Bu sunumlar ve sergiler sonucunda startupların çözümlerini kullanmaya ve hatta yatırım görüşmeleri başlatanlar oldu ki, bu çalışmaların ana hedeflerinden biri gerçekleşmiş oluyor. Ya da bir başka örnek, otomotiv mentor ağı ile girişimcinin sektördeki firma yöneticileriyle daha sık bir araya gelmelerini sağlamak gibi. Mentor ağının kurulduğu ilk ay 18 görüşme gerçekleşti Mentorlar, en az 10 yıl iş tecrübesine sahip yöneticilerden oluşuyor. İçlerinde Almanya’dan da Amerika’dan da mentor olduğu gibi, yan sanayiden de ana üreticiden de yöneticiler var.


Üniversite & Sanayi İşbirliği


Startuplarla işbirliğinin gelişmesi özellikle kısa vadeli dönüşüm için çok önemli. Bir yandan kısa vadede dönüşümü yakalamak için hamleler yaparken, bir yandan da orta ve uzun vade için Ar-Ge çalışmalarını yürütmek önemli bir adım. Bunun için de üniversiteler olmazsa olmaz. Üniversite & Sanayi işbirliği konularında ülkemizde daha atılacak birçok adım var.... Çalışılması, sürdürülebilirliği zor bir konu, ama yılmadan tekrar tekrar denemeli ve olgunlaştırmalıyız. TOSB İnovasyon Merkezi olarak da, üniversite & sanayi işbirliğini sektör özelinde koordine etmek adına üniversitelerde özel dikey uzmanlaşma konuları belirledik ve üniversitelerle paylaştık. Böylelikle hem kaynakları daha verimli kullanabileceğiz hem de uzmanlaşmada daha da derinleşebileceğiz.


Yurtdışı İşbirlikleri


TOSB’da bir yandan bu çalışmaları yürütürken, bir yandan da yurtdışındaki inovatif dönüşümün yakından takip edilmesi ve önemli çalışmaların içinde olmaya çalışılması ya da en azından yurtiçi sanayiye aktarılması adına yurtdışı işbirliklerini koordine etmeye, network geliştirmeye, ortak projeler üretmeye çalışıyoruz.


Merkezi Hizmetler


TOSB İnovasyon Merkezi TOSB bünyesindeki firmalar başta olmak üzere, bölgedeki firmalar ve hatta otomotiv sektöründeki tüm firmaların çok faydalanacağı bir merkezi hizmetler fonksiyonuna bürünüyor. Peki, merkezi hizmetler neler içeriyor? Maliyetinden dolayı satın alınamayan tasarım programlarının ortak kullanıma açıldığı Tasarım Atelyesi’nden tutun da, forklift kullanımından vince, tehlikeli maddelerden üretimdeki çalışmalara kadar işçi sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında daha etkili eğitimlerin sağlanmasına yönelik Sanal İSG Atelyesi’ne; Hızlı Prototipleme Atelyesi’nden Katmanlı Üretim Müşteri Deneyim Merkezi’ne, Eğitim Atelyesi’den Dijital Dönüşüm Ofisi’ne kadar sektörün ihtiyacı olan birçok konuda merkezi hizmetler verilmekte.