Türkiye Bağlantılı Ve Otonom Araçlar Kümelenmesi

Otomotiv ana ve yan sanayisi firmalarının yanında mobilite, robot teknolojisi vb. firmalarının da yer aldığı 63 firmadan oluşmaktadır. Bu kümelenmede hedefimiz; kümelenme üyesi firmalar arasında işbirliğini tesis etmek ve geliştirmek, yerli katkı oranını artırmak ve üye firmalara özel fırsatlar yaratmayı amaçlamaktadır.


https://otonomkume.org